ZIMA 2017/2018

Zadanie polega na pomocy osobom  bezdomnym i ubogim  w postaci podawania gorących posiłków, świadczenie usług sanitarnych, podstawowej opieki pielęgniarskiej (zmiana opatrunków, pielęgnacja odleżyn,  profilaktyka prozdrowotna, itp.), pogadanek dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, zaopatrzenia w materiały opatrunkowe oraz w miarę potrzeb w leki, uzupełnienia braków w odzieży oraz w miarę możliwości w  obuwie i środków czystości, pomocy w poszukiwaniu pracy, wyrobieniu dokumentów, uzyskanie porad socjalnych,  prawnych i psychologicznych

warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych

 

 

I cykl warsztatów dotyczy kuchni śląskiej - zakończony

II cykl warsztatów dotyczy kuchni podlaskiej z kresową- zakończony

III cykl warsztatów dotyczy kuchni kujawskiej- zakończony

Letni wypoczynek w Zbicznie

Kiedy tylko robi się trochę cieplej rozpoczynamy przygotowania związane z przyjęciem różnych grup (dzieci, niepełnosprawni, seniorzy) osób na letni obóz,wypoczenek, rehabilitację, integrację lub szkolenia w naszym ośrodku wypoczynkowym w Zbicznie. Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu letnich kolonii dla dzieci- ZAPRASZAMY DO POMOCY!

Chrystus Zmartwychwstał!