"Pokój temu domowi!"

Już 3 stycznia mieliśmy radośc goszczenia u siebie ks. prałata Daniela Adamowicza, który poświęcił nam nasze pracownie i gabinety.

życzymy...

Spotkania Opłatkowe

w Centrum Pielęgnacji Caritas 

W dniach 13-15 grudzień odbyły się u nas, jak co roku, spotkania wigilijne zorganizowane dla osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci z naszego ogniska wychowawczego i ich rodzin, bezdomnych i ubogich. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tych uroczystości.

 

ZIMA 2017/2018

Zadanie polega na pomocy osobom  bezdomnym i ubogim  w postaci podawania gorących posiłków, świadczenie usług sanitarnych, podstawowej opieki pielęgniarskiej (zmiana opatrunków, pielęgnacja odleżyn,  profilaktyka prozdrowotna, itp.), pogadanek dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, zaopatrzenia w materiały opatrunkowe oraz w miarę potrzeb w leki, uzupełnienia braków w odzieży oraz w miarę możliwości w  obuwie i środków czystości, pomocy w poszukiwaniu pracy, wyrobieniu dokumentów, uzyskanie porad socjalnych,  prawnych i psychologicznych