Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

0
35

Akupresura/akupunktura (w terapii zapalenia pochwy)

Większość infekcji, w tym zapalenie pochwy, powstaje wówczas, gdy zostanie zachwiana naturalna równowaga organizmu. Zapalenie pochwy może być wynikiem zewnętrznej inwazji mikroorganizmów, oddziaływania zimna, niedoboru chi oraz/lub niedoboru krwinek czer­wonych, a także niewydolności śledziony lub stagnacji wątrobowej chi Zabiegi akupresury mogą złagodzić umiarkowane objawy swę­dzenia, natomiast akupunktura (po uprzednim zdiagnozowaniu rodza­ju nierównowagi) pomaga powrócić organizmowi do odpowiedniego stanu.

Niżej opisano kilka sposobów aplikowania akupresury w celu łago­dzenia stanu zapalnego pochwy. Jeżeli nie ma innych wskazań, każdy punkt akupresurowy należy delikatnie, lecz zdecydowanie naciskać przez 2-3 minuty lub do chwili odczucia ulgi.

H 8 (meridian serca): po zaciśnięciu pięści punkt ten można znaleźć pomiędzy czwartą i piątą kością śródręcza, w miejscu, gdzie znajduje się koniec najmniejszego palca.

CV 3 (meridian głównego regulatora przedniego): punkt ten znajdzie­my w odległości równej około jednej szerokości kciuka nad krawędzią kości łonowej, pod pępkiem.
CV 2 (meridian głównego regulatora przedniego): punkt ten znajduje się na górnej krawędzi kości łonowej, pod pępkiem.

Akupresura nie powinna zastępować standardowego leczenia w przy­padku poważnych infekcji.
Czerwiec 5th, 2012 Infekcje i łagodne dolegliwości ginekologiczne Comments Off