Błąd lekarski

0
131

Błąd lekarski

Jeśli w stosunku do nas, lub naszych bliskich został popełniony błąd lekarski to możemy dochodzić odszkodowania od sądu lub komisji lekarskiej. Odszkodowania mogą tez domagać się osób w stosunku, do których została postawiona zła diagnoza. Dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym jest bardzo długotrwałe, wyrok często zapada dopiero po kilku latach. Malo, kto wie, ale w tym roku przepisy nieco się zmienił na korzyć pacjenta. Powołano wojewódzkie komisje do spraw orzekania o błędach medycznych. Wniosek do tej komisji trzeba złożyć w ciągu roku od zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i śmierci chorego. Jednak termin składania wniosku upływa w ciągu trzech lat od nieszczęśliwego zdarzenia. Pamiętajmy, że im dłużej czekamy tym trudniej potem zebrać dowody. Nowe przepisy dotyczą jednak tylko szpitali działających na zasadzie kontraktu z NFZ oraz tych, które pobierają opłaty za świadczenia. Komisja ta powinna wydać orzeczenie w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia wniosku. Potem w ciągu kolejnych siedmiu dni musi ona sporządzić uzasadnienie. Potem w ciągu kolejnych siedmiu dni trzeba doręczyć uzasadnienie wraz z orzeczeniem wszystkim zainteresowanym stronom. Potem strono przysługuje czternaście dni na złożenie ewentualnych odwołań do wniosków. Na ich rozpatrzenie i ustosunkowanie się komisja ma miesiąc.. Potem ubezpieczyciel ma też miesiąc od dnia wydania orzeczenia na złożenie propozycji odszkodowania. Jeśli tego ubezpieczyciel nie zrobi to musi zapłacić odszkodowanie w wysokości zaproponowanej przez poszkodowanego. Jeśli ubezpieczyciel przedstawi swoje warunki poszkodowanemu, nie zgodzi się na nie, będzie można dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Jeśli chodzi o wysokość odszkodowania to można dochodzić stu tysięcy złotych w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. Trzystu tysięcy można dochodzić jełki pacjent umrze. Dlatego do sądu warto udać się dopiero w ostateczności. Jeśli masz zamiar ubiegać się o odszkodowanie to musisz mieć możliwość udowodnienia wysokość strat. Dlatego nim napiszemy pozew pozbierajmy wszystkie niezbędne dokumenty. Ważne będą rachunki, recepty, faktury za ewentualną opiekę medyczną. Najczęstszymi błędami są złe leczenie i nieprawidłowa diagnostyka.