Hematokryt (HCT)

0
83

Hematokryt jest wartością mówiącą nam o objętości erytrocytów w 100 ml krwi pełnej. Wielkość tego parametru będzie zależeć nie tyle od średniej objętości krwinki czerwonej, ale od ich ilości. Inaczej HCT możemy określić stosunkiem krwinek czerwonych do płynnej części krwi czyli osocza.Wraz ze wzrostem ilości krwinek czerwonych rośnie też wartość HCT, natomiast jeżeli ilość erytrocytów w osoczu spada, obniża się też wartość hematokrytu. Im większa wartość HCT tym większa lepkość krwi i odwrotnie.

Wartość będąca normą jeżeli chodzi o hematokryt wynosi:

Dla kobiet – 37-47% (0,37-0,47)
Dla mężczyzn – 40-54% (0,40-0,54)

HCT poniżej normy.

Hematokryt może ulegać zmianie w przypadku odwodnienia organizmu spowodowanego biegunkami czy wymiotami czy spożywaniem niedostatecznej ilości płynów, w takim wypadku wzrasta. Natomiast nawadnianie, niezależnie od tego jaką drogą, powoduje spadek hematokrytu. Niski wskaźnik HCT, poniżej normy, może wskazywać na niedokrwistość a także przewodnienie organizmu, natomiast kiedy hematokryt rośnie zbyt wysoko może to świadczyć o nadkrwistości bądź tez odwodnieniu.
HCT powyżej normy.

Warto pamiętać o tym, że nawet wysiłek fizyczny czy niska temperatura otoczenia, czy też czasowy niedobór płynów może spowodować lekki wzrost HCT. Dobrze jest w takim wypadku powtórzyć badania by upewnić się, czy w kolejnych niepokojące wyniki się powtórzą.