Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C

0
99

Jakie genotypy wirusa HCV możemy wyróżnić przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

Przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C możemy wyróżnić(jak dotąd) sześć głównych genotypów wirusa i wiele podtypów w każdej z nich. Generalnie pacjenci zakażeni są tylko jednym genotypem wirusa HCV, ale każdy genotyp jest mieszanką wirusów ściśle ze sobą powiązanych. Ta mieszanka wirusów ma zdolność do mutacji i bardzo szybko uodpornia się na obecne metody leczenia. To zjawisko tłumaczy, dlaczego przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C jest tak trudne do wyleczenia.
Możemy wyróżnić następujące genotypy HCV:

genotyp 1 (1a, 1b);
genotyp 2 (2a, 2b, 2c, 2d);
genotyp 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f);
genotyp 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j);
genotyp 5 (5a);
genotyp 6 (6a);

W Polce chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu C najczęściej mają genotyp 1b i niestety jest on najtrudniejszy do wyleczenia. Informacja, który genotyp wirusa posiadamy jest przydatna przede wszystkim lekarzom, którzy na jej podstawie wybierają terapię i jej długość. Jako ciekawostkę można uznać, że osoby z genotypem 2 i 3 kilkakrotnie lepiej reagują na na leczenie interferonem alfa lub połączenie interferonem alfa i rybaviryną niż osoby z genotypem 1.