Lekarze holistyczni

0
15

Chociaż lekarze holistyczni zalecają czasem wykonanie pewnych standardowych testów diagnostycznych, jednak zwracają szczególną uwagę na warunki życia pacjenta. Już podczas pierwszej wizyty u tera­peuty alternatywnego zauważysz, że będzie on bardzo szczegółowo prze­prowadzał wywiad. W czasie pierwszej wizyty, która może trwać ponad godzinę, lekarz zbiera dane i zapisuje swoje spostrzeżenia na podstawie werbalnych i niewerbalnych komunikatów. Terapeuta nie będzie zesta­wiał twojego przypadku z innymi, bo dla niego każdy człowiek jest niepowtarzalny. Zanotuje swoje obserwacje, twoje uwagi na temat dole­gliwości i prawdopodobnie zada kilka pytań, by lepiej sprecyzować twój konkretny przypadek chorobowy. Jeżeli cierpisz z powodu ostrego bólu, prawdopodobnie skupi się na objawach oraz odczuciach, które uległy zmianie od momentu wystąpienia choroby. Jeżeli uskarżasz się na chroniczną dolegliwość, będzie chciał wiedzieć jak najwięcej o twoim życiu i przeszłości. Konwencjonalne testy diagnostyczne mogą być w pewnych przypadkach użyteczne, ale – aby dotrzeć do głębszych źródeł problemu – terapeuta alternatywny przede wszystkim wykorzysta informacje zebrane w czasie rozmowy.

Medycyna naturalna jest wierna zasadzie Hipokratesa: primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić. Celem takiego podejścia jest leczenie choroby, głównie za pomocą nieinwazyjnych, nieszkodli­wych środków oraz wykorzystania zdolności organizmu do samoleczenia.

Niekiedy stosowanie metod naturalnych wystarcza, by wyleczyć cho­robę, czasem konieczne jest również leczenie alopatyczne. Jeżeli mamy do czynienia z takim przypadkiem, leczenie alternatywne może być sto­sowane jako wspomagające uzupełnienie kuracji alopatycznej. Po odzy­skaniu zdrowia pacjent może nadal kontynuować leczenie naturalne, aby utrzymać i poprawić dobre samopoczucie – emocjonalne, fizyczne i mentalne.