Medycy­na konwencjonalna

0
167

W medycynie naturalnej chodzi o uzyskanie harmonii umysłu i ciała. Proponowane terapie mogą stanowić uzupełnienie standardowych me­tod leczenia, jeżeli zachodzi taka konieczność; można je też stosować niezależnie. Faktem jest, że nie ma terapii – zarówno konwencjonalnej, jak i komplementarnej – która oddziałuje na każdego pacjenta i w każ­dych okolicznościach. Dla odzyskania i utrzymania pełnego zdrowia oraz dobrego samopoczucia należy więc wybrać najbardziej korzystne aspe­kty leczenia i zastosować najodpowiedniejsze dla danego przypadku metody terapeutyczne.

W miarę jak coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że medycy­na konwencjonalna nie może zaoferować w pełni skutecznego leczenia, terapie naturalne zyskują coraz większą popularność. Zgodnie z bada­niami opublikowanymi w styczniu 1993 roku w czasopiśmie „New England Journal of Medicine”, w 1990 roku blisko jedna trzecia Ameryka­nów stosowała alternatywne sposoby leczenia, takie jak: techniki rela­ksacyjne, masaż, dieta makrobiotyczna, bioterapia lub bioenergoterapia, terapia grupowa, biologiczne sprzężenie zwrotne, akupunktura, hipno­za, chiropraktyka, ziołolecznictwo oraz homeopatia. Na podstawie prze­prowadzonych badań stwierdzono, że pacjenci wydali ponad 10 miliar­dów dolarów na leczenie metodami naturalnymi, a 90 procent poszuki­wało i poddało się takiemu leczeniu bez zalecenia czy też sugestii lekarzy prowadzących.

Organizacje wspomagające opiekę zdrowotną, aby sprostać rosną­cemu zainteresowaniu medycyną alternatywną, stale modyfikują swoje funkcje i zadania. W Stanach Zjednoczonych Narodowe Instytuty Zdro­wia, ponaglane przez Kongres, założyły nawet w 1992 roku Biuro do Badania Niekonwencjonalnych Metod Leczenia oraz Biuro Medycyny Alternatywnej, a niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozszerzyły zakres ubezpieczeń o terapie naturalne. Coraz więcej lekarzy medy­cyny konwencjonalnej włącza naturalne metody leczenia do swojej praktyki.