Usunięcie źródeł stresu

0
97

Usunięcie źródeł stresu przyczyniającego się do powstania proble­mów menstruacyjnych wydaje się oczywistym i bezpośrednim rozwiąza­niem, ale nie zawsze jest to możliwe czy nawet zalecane. Podjęcie decyzji o rozwodzie lub przeprowadzce wiąże się z ogromnymi zmianami, wyma­gającymi poważnej analizy. Wówczas bardzo przydatna może okazać się psychoterapia. Może pomóc w ustaleniu źródeł stresu, których wpływ na nasze zdrowie i życie często niesłusznie lekceważymy.

Psychoterapia może pomóc stawić czoło sytuacjom stresowym, któ­rych przyczyną bywają nawet zmiany na lepsze. Jeżeli frustracje związa­ne są z niewielkimi kłopotami, bardzo korzystne może się okazać włącze­nie do codziennych zajęć prostych ćwiczeń relaksacyjnych. Opanowanie tej umiejętności złagodzi również objawy menstruacyjne. Wyniki badań wskazują, że metody te, regular­nie stosowane, podwyższają próg odporności na stres.

Psychoterapeuta będzie chciał prawdopodobnie dowiedzieć się jak najwięcej o twoich odczuciach i dolegliwościach, a następnie zapropo­nuje rodzaj terapii i czas jej trwania. Krótkoterminowe leczenie może obejmować cotygodniowe wizyty przez trzy – sześć miesięcy, podczas gdy długoterminowe programy terapeutyczne składają się z jednej do trzech wizyt tygodniowo i trwają nawet kilka lat.

Zachęcamy do tego, by zapytać psychoterapeutę o jego profil zawodo­wy i kwalifikacje, a także rodzaj praktykowanej terapii. Niektórzy psychoterapeuci ściśle przestrzegają jednego sposobu leczenia, podczas gdy inni są bardziej wszechstronni.

Psychoterapia może być łączona z każdym rodzajem terapii alter­natywnej i z metodami leczenia, w których umysł oddziałuje na ciało, na przykład z medytacją, metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego, oddychaniem relaksacyjnym, hatha-jogą i hipnozą.