Badania diagnostyczne

0
20

Różnicę pomiędzy tradycyjnym i naturalnym sposobem leczenia mo­żemy wyjaśnić na przykładzie zwykłego przeziębienia. Lekarz alopata zaleci w takim przypadku podawanie anty histaminy, aby osuszyć zaka­tarzony nos. Natomiast terapeuta alternatywny uzna, że wyciek śluzu, podobnie jak innych wydzielin w przebiegu różnych chorób, jest oznaką zdrowienia, ponieważ powoduje usunięcie z organizmu substancji toksy­cznych. Jeśli lubisz środki szybko działające – jakiś „cudowny” syrop albo pigułkę – i nie masz ochoty na niezgodne związaną z procesem stopniowego zdrowienia, prawdopodobnie będziesz musiała sama rozwa­żyć, czy terapie medycyny naturalnej są dla ciebie rzeczywiście odpo­wiednim sposobem leczenia. Wszystkie metody alternatywne omówione w tym serwisie wymagają aktywnego uczestnictwa w procesie odzyskiwa­nia i poprawiania własnego stanu zdrowia.

W alopatii badania diagnostyczne mają ogromne znaczenie, na ich podstawie lekarz może nazwać i zakwalifikować chorobę, a także zapro­ponować sposób leczenia. Często takie testy przeprowadza się rutyno­wo; są wygodne dla lekarza, ale nie zawsze potrzebne pacjentowi. Niektóre badania diagnostyczne, takie jak zbyt często wykonywane prześwietlenie rentgenowskie czy stosowanie silnych leków, mogą być nawet przyczyną chorób jatrogennych (ich źródłem są negatywne skutki uboczne terapii).