Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury

0
19

Vis medicatrbc naturcie – uzdrawiająca moc natury – oto przesłanie medycyny naturalnej, filozofia leczenia obejmująca nieinwazyjne na­turalne terapie, zmierzające do odtworzenia równowagi ciała, a w re­zultacie do samouleczenia. Do tego rodzaju terapii, należą; medycyna Wschodu, homeopatia, wodolecznictwo, ziołolecznictwo, fizykoterapia, psychoterapia, biolo­giczne sprzężenie zwrotne oraz prawidłowe odżywianie. Naturalna me­dycyna odradza stosowanie leków, które mogą osłabiać wrodzone zdol­ności autoterapeutyczne. Mimo że czasem do uzdrowienia pacjenta niezbędne są jeszcze inne środki, terapeuta lub lekarz medycyny natu­ralnej zawsze będzie starał się stosować jak najmniej inwazyjne sposoby leczenia.

Medycyna naturalna pozostaje w kręgu filozofii holistycznej, to zna­czy, że leczone jest całe ciało, a nie tylko jego chora część. Terapeuta medycyny naturalnej uwzględnia nie tylko oczywiste i widoczne objawy choroby, lecz także tryb życia i wszelkie czynniki psychiczne oraz fizycz­ne, które mogą wpływać na stan zdrowia. Wierzy on, że choroba oddzia­łuje zarówno na fizyczną, emocjonalną, jak i psychiczną sferę życia człowieka, a zachwianie równowagi w ich obrębie powoduje, że u danej osoby pojawiają się objawy chorobowe. Naturalna medycyna wymaga, aby pacjent zaangażował się w samoleczenie i przejął odpowiedzialność za własne zdrowie. Terapeuci medycyny naturalnej uczą pacjentów, jak stać się bardziej świadomymi własnego ciała, emocji i psychiki; jak wspomagać naturalny proces samouzdrawiania.